Účetní poradce

Smluvenou práci nedeleguji, za vedení účetnictví osobně ručím.
Vzájemná důvěra je mým hnacím motorem už 25 let.

Cena závisí na povaze a rozsahu vašeho podnikání, na individuálním nastavení služeb. Sníží ji využívání digitální archivace dokladů a elektronický export dat. Využijeme-li k setkávání video poradenství, zaručuji vám úsporu takřka ihned. Helena Melicharová
Helena Melicharová
Helena Melicharová
Jednatelka

Vedení účetnictví, daňová evidence

Preferuji účetní program Money S3.
Nebráním se ale vést vaše účetnictví nebo daňovou evidenci i v jiných aplikacích.

Kontrola účetnictví

I přesto, že máte vlastní účetní:

Potřebujete mít jistotu, že vedení účetnictví je v pořádku?
Daně jsou odvedeny ve správné výši?
Náklady jsou uplatněny v optimální výši?

Mnou provedená kontrola účetnictví zahrnuje:

 • Nastavení účetních postupů - předkontací,
 • kontrolu všech dokladů a jejich zaúčtování,
 • odstranění zjištěných chyb, konzultaci o složitějších účetních operacích,
 • zpracování roční účetní závěrky.

Postup při vedení účetnictví, daňové evidence

Svoz dokladů (import dat), vypracování přiznání k dani z příjmů, včetně veškerých příloh:

 • Daň z přidané hodnoty

 • Kontrolní hlášení

 • Na pracovní poměr

  Na pracovní poměr

  nebo dohodou

 • Výpočet měsíční mzdy

 • Vypracování zákonem stanovených statistických výkazů

 • Sociální pojištění

 • Přehledů pro vaše potřeby

 • Zdravotní pojištění

 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmů pro jednotlivé zaměstnance

Postup při vedení účetnictví, daňové evidence

Svoz dokladů (import dat), vypracování přiznání k dani z příjmů, včetně veškerých příloh:

 • Daň z přidané hodnoty

 • Kontrolní hlášení

 • Vypracování zákonem stanovených statistických výkazů

 • Přehledů pro vaše potřeby

 • Na pracovní poměr

  Na pracovní poměr

  nebo dohodou

 • Výpočet měsíční mzdy

 • Sociální pojištění

 • Zdravotní pojištění

 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmů pro jednotlivé zaměstnance

Mzdy a personalistika

Jako mzdová účetní obstarám vše tak, aby mzda pro zaměstnance byla do vašich rukou odevzdaná v dohodnutém termínu, a v dohodnuté podobě.
Legislativní podpora je samozřejmostí.

Chci účetního poradce
Účetní poradce Helena Melicharová v akci

Výpočet mzdy a personalistika

Pro mne znamená:

 • Měsíční zpracování mezd a personalistiky

 • Roční zúčtování daně zaměstnanců

 • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

 • Empty

  Empty

 • Měsíční hlášení zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení

 • Zpracování a podání ELDP přesně dle pokynů OSSZ

 • Zastupování před úřady při daňové kontrole

 • Empty

  Empty

 • Zajištění zákonných povinností při nástupu zaměstnance

 • Vypracování různých potvrzení pro zaměstnance

Zeptejte se

Každá spolupráce začíná dotazem

human test