Blog

Občasník Heleny Melicharové komentující důležité body v novelách daňových zákonů,
nebo změnách ve vyhláškách občanského zákoníku.

Paušální daň v roce 2022

Paušální daň má znamenat zjednodušení odvodových povinností, snížení administrativní náročnosti a často i finanční úsporu.

Ten, kdo se rozhodne pro paušální daň, nebude muset podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťov...

Read More...

Získali jste dům, pozemek, byt?

Nemovitost lze pořídit buď úplatně, nebo bezúplatným nabytím. Nejčastěji pořizujeme nemovitosti koupí na základě kupní smlouvy, kterou upravuje občanský zákoník.

Důležitým parametrem kupní smlouvy je kupní cena, stanovená v konkrétní výši a musí být, jestli kupní cena zahrnuj...

Read More...

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí (338/92 Sb.) je jednou z nejstarších daní, vybírala se již ve starověku. Jde o majetkovou daň, jejíž celý výnos je určen do veřejných rozpočtů.

Jediným příjemcem této daně jsou obce, které mohou výnos této daně ovlivnit, např. prostřednictvím koeficientů...

Read More...

Povinnost oznámení osvobozených příjmů

Od 1. 1. 2015 podle ustanovení § 38v mají poplatníci daně z příjmů fyzických osob povinnost oznámit výši osvobozených příjmů nad limit 5 000 000 Kč.

Bez ohledu na to, jestli poplatník má nebo nemá povinnost podat daňové přiznání. Každý příjem se posuzuje jednotlivě, týká se p...

Read More...